Rektor benægter utilfredshed fra studerende

Efter coronanedlukningerne er skolerne nu tilbage til normal. Alligevel har man på den videregående uddannelse IBA, International Business Academy, stadig 15% onlineundervisning. Leder, undervisere og studerende er uenige om, hvad det skyldes.

Af Morten Hviid Jensen

Efter knap to år med restriktioner rundt om på skolerne i landet, blev der i en genåbningsaftale fra regeringen igen åbnet for videregående uddannelser. Alligevel møder studerende på IBA 85% af tiden.

Der hersker dog tvivl blandt undervisere og studerende om, hvad det skyldes, at man fortsat skal have undervisning hjemmefra.

Det har rektor på IBA, Niels Egelund, ifølge ham selv en logisk forklaring på.

”Det er ikke på grund af nogen mangelsituation. Det er en bevidst strategi, hvor man prøver at gøre den pædagogiske tilgang, man har til undervisningen så optimal som muligt.”

Niels Egelund fortæller videre, at coronaerfaringerne har været med til at udvikle både de studerende og underviserne i hjemmeundersvisningen. ”De er faktisk blevet bedre til det. Lærerne er blevet bedre til at se mulighederne og udnytte redskaberne i det. Jeg tror også, at de studerende kan se, at det på visse områder er lige så godt,” siger Niels Egelund.

Utilfredshed fra studerende

Spørger man de utilfredse studerende, så er der en helt klar og simpel grund til problemet. Den Kolde Avis har snakket med en af de studerende, som fortæller, at det skyldes pladsmangel. Den studerende holdes her anonym, men på redaktionen kender vi til den studerendes identitet

”Siden vi havde studiestart mandag den 16. august, har jeg fået at vide tre gange af tre forskellige undervisere, at vi skal have noget undervisning hjemme på grund af pladsmangel. Nogle af dem forsøgte endda at booke os ind i et lokale, men fik at vide, at de kunne ikke lade sig gøre, da der ikke var lokaler til rådighed.”

Videre fortæller den studerende, at man er blevet gjort opmærksom på muligheden for hjemmeundervisning, når det fagligt giver mening.

”Underviserne introducerede os i starten for, at vi i nogle tilfælde skulle undervises hjemmefra i de fag og timer, hvor det gav mening. De sagde dog samtidig, at det for dem ikke altid gav mening, og at de sjældent kunne lave det om, da der ikke var lokaler til rådighed.”

Rektor benægter

Åbn billede
Rektor på IBA Niels Egelund
Foto: Anne Kring

Selvom de studerende og tre undervisere er enige om, at hjemmeundervisningen oftest skyldes pladsmangel, er rektor Niels Egelund dybt uenig.

I løbet af Den Kolde Avis’ undersøgelse af sagen blev vi igen kontaktet af Niels Egelund, der ikke var helt tilfreds med fremgangsmåden.

Ved oplysningen omkring at nogle undervisere på skolen havde fortalt deres studerende, at der var pladsmangel på lokaler, gav Niels Egelund en kort kommentar: ”Jeg ved ikke, hvad underviserne siger.”

Den sidste bemærkning vi på Den Kolde Avis fik fra Niels Egelund, lød således.

”Igen, så ved jeg nok bedre end de fleste, om der er pladsmangel, eller om der ikke er pladsmangel. Og vi mangler ikke plads. Det har ikke noget med plads at gøre.”

Kolding er en pendlerby, ikke en studieby

Over halvdelen af Koldings 5000 studerende bosætter sig ikke i kommunen under deres uddannelse. 

Af Kamille Agerley Rørsgaard

Amanda Alice Bird Mai
23 år
Studerende på SDU
HA Digitalisering og Forretningsudvikling i Kolding
Foto: Amanda Alice Bird Mai

Mange af de studerende i Kolding vil hellere pendle end at bosætte sig i kommunen. Af de omkring 5000 studerende er det under halvdelen, der bosætter sig i byen.

Ifølge to unge studerende er dette blevet en ond cirkel. 

Et stærkt studiemiljø ville være noget, der kunne få den 23-årige studerende Amanda Alice Bird Mai til at flytte til Kolding. 

“Størstedelen af mine medstuderende bor, ligesom mig selv, ikke i Kolding, de fleste pendler. Det gør, at Kolding ikke er en studieby for mig,” Siger Amanda Alice Bird Mai, når hun skal forklare, hvorfor hun ikke har bosat i Kolding, men derimod pendler 2,5 time frem og tilbage fra København. 

Et stærkt studiemiljø er heller ikke noget den 23-årige studerende Maja Fels Hedegaard har oplevet, i dét år hun boede i Kolding.

“Det, der er mest ærgerligt, er at studiefællesskabet er opdelt. Jeg kan i hvert fald tydeligt mærke det på mit studie. Der er ikke særlig mange, der bor i Kolding. De fleste bor Århus eller Odense. Dem der boede i Århus, snakker sammen, dem fra Kolding snakker sammen osv.” 

Maja Fels Hedegaard mener, at de studerende påvirker hinanden, i og med, at folk ikke flytter til Kolding, fordi de fleste pendler, og det gør, at endnu færre flytter derhen. 

“Det er jo en lille by, men man kan de samme ting som i de større byer, jeg tror bare ikke, folk er klar over det.” siger Maja Fels Hedegaard. 

Maja Fels Hedegaard
23 år
Nu på orlov
Studerende på SDU
Designkultur og økonomi i Kolding Foto: Maja Fels Hedegaard

Både Amanda Alice Bird Mai og Maja Fels Hedegaard er enige om, at Kolding har meget potentiale som studieby, og at der er fordele i, at cafeer og barer ligger så centralt. 

De er dog også begge enige om, hvis der skal komme et fedt studieliv i deres øjne, skal der nogle flere unge til kommunen, og både Amanda Alice Bird Mai og Maja Fels Hedegaard mener, at flere uddannelser kunne være en oplagt mulighed for Kolding

Netop flere uddannelsesmuligheder er en ting Kristina Jørgensen (DF), formand for uddannelsesrådet i Kolding Kommune ser i et fremtidigt Kolding. 

“Vi vil gerne tiltrække flere uddannelser til byen, så der kommer et bredere udvalg.” siger Kristina Jørgensen. “Vi vil rigtig gerne have, at unge synes, at Kolding er så spændende, at de gerne vil bosætte sig, arbejde eller læse videre her.” fortsætter hun.

Kristina Jørgensen mener at der kan være mange grunde til, at de studerende ikke bosætter sig i Kolding, men hun nævner, at de blandt andet bruger sociale medier til at brande kommunen.

“Så vil vi gerne blive endnu bedre til at synliggøre Kolding over for unge mennesker” siger Kristina Jørgensen.