Coronapenge giver Kolding Gymnasium mere spillerum til sociale aktiviteter for eleverne

En række danske gymnasier, herunder Kolding Gymnasium, har modtaget midler til at få trivslen øget igen på bagkant af corona.

Af Kamille Agerley Rørsgaard

Eleverne på Kolding Gymnasium har fået mulighed for flere dags ekskursioner, lektiecafeer og undervisningstimer.

I februar modtog Danske Gymnasier nemlig 600 millioner kroner fra Folketinget, for at indhente det faglige efterslæb og forstærke trivslen efter corona nedlukningerne. 

Sune Hother Pedersen, rektor på Kolding Gymnasium siger, at Kolding Gymnasium har sat pris på, at midlerne er fordelt på både faglige og sociale aktiviteter.

“Vi oplevede i foråret, og gør det stadig, at der er et vist fagligt efterslæb, men der er i høj grad også er et trivsels efterslæb ovenpå nedlukningen.” 

Midlerne har betydet, at Kolding Gymnasium i foråret kunne sætte ind med flere timer i eksamensfagene, og flere lektiecafeer er blevet stablet på benene, da eleverne efter anden nedlukning kom tilbage i skole på deltid.

Trivselsmæssigt har Kolding Gymnasium nu haft flere midler til dags ekskursioner i skoletiden. Blandingen af det faglige og det sociale, mener Sune Hother Pedersen, kan gavne elevernes trivsel 

“Vi synes det har fungeret godt, at eleverne kommer ud og oplever et museum eller en virksomhed, men også blot det at sidde i en bus ved siden af sine kammerater og tale med dem igen har været vigtigt.”

Derudover har skolen givet eleverne mulighed for at komme med konkrete forslag til sociale ting som hvis de f.eks. vil ud og bowle, siger Sune Hother Pedersen. 

Oprindeligt skulle midlerne være brugt inden 1. juli 2021, men blev i juni rykket til december, bl.a. fordi mange af gymnasierne ikke kunne nå at bruge dem inden fristen udløb. Sune Hother Pedersen fortæller at Kolding Gymnasium ikke har brugt alle midlerne. Skolen vil forsat bruge midlerne til at mindske det faglige efterslæb og styrke trivslen.

Munkensdam Gymnasium går til kamp mod tobakken

Initiativet Røgfri Skoletid skal forebygge rygestart på alle skoler omkring i landet, der optager elever under 18 år. Munkensdam Gymnasium i Kolding håndhæver restriktionerne, samtidig med at de vil hjælpe eleverne med at stoppe med at bruge tobak.

Af Nicklas Roed

I december 2019 forbød Folketinget brug af tobak i skoletiden på tværs af adskillige uddannelsesinstitutioner, der optager børn og unge under 18 år. Fra den 31. juli blev det til et lovkrav på alle gymnasiale uddannelser.

Munkensdam Gymnasium er ét af de gymnasier, der skal vænne sig til, at der ikke længere må benyttes tobaksprodukter i skoletiden – heller ikke udenfor skolens matrikel.

Eleverne har indtil videre taget pænt imod selve initiativet til trods for, at elever med vane for tobak skal tilpasse sig, at de ikke kan indtage tobak i skoletiden. Tobaksforbuddet gælder også til festlige arrangementer på skolen.

Foto: Emil Helms

”Vi går på to ben i den sammenhæng: de justeringer, der skal til i studie- og ordensreglerne med tilhørende påtale, mundtlige og skriftlige advarsler. Det vil sige den mere restriktive og sanktionerende vej”, fortæller Per Møller, rektor på Munkensdam Gymnasium om måden, som gymnasiet har valgt at håndhæve lovgivningen på.

”Den anden vej er et kampagne-setup med skolens elevråd og Kolding Kommune som bl.a. indbefatter et kursus om at stoppe med den dårlige vane. Studievejledningen vil også blive integreret i det her”, fortæller Per Møller om håndteringen af elever med allerede eksisterende tobaksvaner.

Med restriktionerne på tobaksbrug i skoletiden, er der interesse i at kunne få eleverne, der allerede er afhængige af tobak, til at stoppe igen. Det skal understøttes af fakta:

”Vi vil primært gå en vej, der går i retning af at oplyse om, at det er usundt, og at det påvirker din organisme”, forklarer Per Møller.

Ifølge studie- og ordensreglementet hos gymnasiet, er skoletiden defineret ved at være fra klokken 08:00-16:00. Disse regler gælder også på studieture og undervisning udenfor skolens område. Per Møller mener dog ikke, at man kan kontrollere, om eleverne tager ud for at indtage tobak i smug:

”Jeg har ikke nogen i gule veste, der løber op ad gader og stræder til at holde øje med, om eleverne overholder lovgivningen uden for skolens matrikel.”