Skoleledere i Kolding Kommune har lettere ved at finde nærkontakter

De nyeste retningslinjer for corona kræver mere arbejde for skolerne, men eleverne i Kolding Kommune nærmer sig den hverdag, de kendte inden corona. Det er positivt, mener skoleleder.

Af Anne Katrine Guldager

Blandt de adspurgte skoleledere i Kolding Kommune er de nyeste corona retningslinjer populære. Tidligere skulle skolen sende hele klassen hjem, hvis der var en COVID-19 smittet i klassen. Nu kan skolerne nøjes med at sende eleverne hjem, der har været i nærkontakt med den smittede:

”Jeg umiddelbart positiv overfor, at skolebørnene kan komme tilbage til en hverdag, der ligner den, de kendte inden corona,” siger Catharina Ørnsholt Christoffersen, der er skoleleder på folkeskolen Brændkjærskolen.

På Munkevængets Skole er en anden skoleleder Stine Kirk Jensen ligeledes glad for at eleverne kun skal sendes hjem, hvis de er nærkontakt til en smittet:

”Vi har skolefoto lige nu, hvor vi har fotograferet halve klasser,” siger Stine Kirk Jensen fra Munkevængets Skole.

På skolen er der i alt blevet sendt fire klasser hjem.

De nye retningslinjer er tidskrævende

De nye retningslinjer for corona giver skolerne ekstra arbejde:

”Udfordringen er at udpege nærkontakter for smittet elev,” siger Catharina Ørnsholt Christoffersen.

Men hun mener, at det er nødvendigt, at alle gør sit for at løse tilpasse sig sundhedsmyndighedernes anbefalinger og den nye hverdag under COVID-19.

Stine Kirk Jensen forklarer, at alle folkeskolerne i Kolding Kommune opsporer elevernes nærkontakt ved hjælp af ark udarbejdet at kommunen:

”Vi tager en snak med eleven og spørger, hvem de har været tæt på. Det kan være de har spillet bordfodbold eller siddet og kigget telefon på en,” siger hun.

Arket fra Kolding Kommune hjælper skolerne til at systematisere smitteopsporingen, fortæller Catharina Ørnsholt Christoffersen. Nu kan de også finde nærkontakter udenfor elevernes klasse.

Koldings seniorforeninger får penge: ”De falder på et tørt sted”

I Kolding byråds budgetaftale for 2022 er der bevilliget 1,5 mio. kr. til foreningerne i Kolding kommune. Koldings frivillige seniorforeninger kan i det kommende år se frem til en sum penge.

Af Naja Kristensen

Coronapandemien har i godt og vel 1,5 år vendt hverdagen på hovedet hos mange ældre, der i en lang periode har været uden de vante fællesskaber og aktiviteter.

Dette vil Kolding Kommune derfor forsøge at rette op på med deres budgetaftale for 2022. Kommunen har prioriteret 15,8 mio. kr. til en coronapulje, der blandet andet skal bruges til at genopbygge de fællesskaber og sociale aktiviteter, der i coronaperioden har været hårdt udsat.

Af den 15,8 mio. kr. store pulje skal 1,5 mio. kr. alene gå til seniorpolitikken, hvilket glæder de mange seniorforeninger i Kolding.

Medlemmerne savner foreningerne

Hos OK-Klubben i Kolding er de glade for kommunens beslutning, hvor pengene ifølge Helle Lund, leder af klubben, kommer til at falde på et tørt sted:

”Pengene skal puttes i det hul, der er opstået, så vi kan opretholde de kulturtilbud vi tilbyder i dagligdagen. Og der synes vi, at vi har mange gode tilbud.”

Den stigende trang til flere sociale arrangementer og higen efter at komme tilbage i foreningerne på fuld tid, har for OK-Klubben været længe undervejs. Det kan især ses hos klubbens torsdags-arrangementer, der de seneste gange har tillokket over 100 borgere til:

”Vi skal simpelthen mødes. Vi har været alt for længe væk fra hinanden. Efter den første corona-periode, hvor mange af de ældre var bekymrede og forblev hjemme i stuerne, kan vi mærke, at de nu gerne vil ud i foreningerne igen”, fortæller leder Helle Lund.

Livsindhold til medlemmerne

I Ældre Sagen i Kolding er de også meget glade for det ekstra tilskud, der venter, og skal nu bruge den kommende periode på at beslutte, hvordan pengene bedst muligt kan fordeles på foreningens mange initiativer:

”Vi tilbyder en lang række aktiviteter, såsom fysisktræning, udflugter og foredrag, så vi kan altid finde et godt sted til de midler vi får tildelt. Det der er vigtigst lige nu, er selvfølgelig de aktiviteter, der giver noget livsindhold for vores medlemmer”, fortæller formanden for Ældre Sagen i Kolding, Jørn Høgh Nielsen.

Den konkrete udmøntning af pengene blandt foreningerne bliver i dag besluttet på udvalgsmødet i ældrerådet.

Coronapenge giver Kolding Gymnasium mere spillerum til sociale aktiviteter for eleverne

En række danske gymnasier, herunder Kolding Gymnasium, har modtaget midler til at få trivslen øget igen på bagkant af corona.

Af Kamille Agerley Rørsgaard

Eleverne på Kolding Gymnasium har fået mulighed for flere dags ekskursioner, lektiecafeer og undervisningstimer.

I februar modtog Danske Gymnasier nemlig 600 millioner kroner fra Folketinget, for at indhente det faglige efterslæb og forstærke trivslen efter corona nedlukningerne. 

Sune Hother Pedersen, rektor på Kolding Gymnasium siger, at Kolding Gymnasium har sat pris på, at midlerne er fordelt på både faglige og sociale aktiviteter.

“Vi oplevede i foråret, og gør det stadig, at der er et vist fagligt efterslæb, men der er i høj grad også er et trivsels efterslæb ovenpå nedlukningen.” 

Midlerne har betydet, at Kolding Gymnasium i foråret kunne sætte ind med flere timer i eksamensfagene, og flere lektiecafeer er blevet stablet på benene, da eleverne efter anden nedlukning kom tilbage i skole på deltid.

Trivselsmæssigt har Kolding Gymnasium nu haft flere midler til dags ekskursioner i skoletiden. Blandingen af det faglige og det sociale, mener Sune Hother Pedersen, kan gavne elevernes trivsel 

“Vi synes det har fungeret godt, at eleverne kommer ud og oplever et museum eller en virksomhed, men også blot det at sidde i en bus ved siden af sine kammerater og tale med dem igen har været vigtigt.”

Derudover har skolen givet eleverne mulighed for at komme med konkrete forslag til sociale ting som hvis de f.eks. vil ud og bowle, siger Sune Hother Pedersen. 

Oprindeligt skulle midlerne være brugt inden 1. juli 2021, men blev i juni rykket til december, bl.a. fordi mange af gymnasierne ikke kunne nå at bruge dem inden fristen udløb. Sune Hother Pedersen fortæller at Kolding Gymnasium ikke har brugt alle midlerne. Skolen vil forsat bruge midlerne til at mindske det faglige efterslæb og styrke trivslen.

Borgerne vidste ikke, at der var Stella Polaris

Igen i år har den elektroniske downtempo festival Stella Polaris lagt turen forbi Kolding, men denne gang udeblev befolkningens opbakning.

Af Nina S. Svensson

Lørdag den 7. august var der lagt op til et brag af et arrangement med Stella Polaris på den nyåbnede Borchs Gårds parkeringsplads. Men med plads til 1000 mennesker og et deltagerantal på cirka 200-250 over ni timer, blev det ikke den store fest der var lagt op til.

Stella Polaris har ellers de sidste år været et velbesøgt arrangement, når det under normale omstændigheder er blevet afholdt på Kolding Hus. I år havde arrangementet dog fået en corona makeover, og det var ikke den store succes.

Martin Røen Hansen, der er næstformand i MusikKolding, som står for Stella Polaris i Kolding, mener, at det er virkelig ærgerligt med årets udfald af Stella Polaris, men også at det er nu, byen skal kæmpe for en genstart.

”Det kan godt være at det er lidt svært nu, og burde man trække stikket? Ja, hvis vi vil have, at kulturen og bylivet skal dø. Men vil vi have, at der kommer kulturliv og en spændende by op at køre igen, så er det nu, vi skal være vedholdende og blive ved med at udvikle gode arrangementer.”

Information er nøglen

Spørger man både Martin Røen Hansen og Finn Slemming, beboee i Kolding, peger de på det samme problem: mangel på information. Finn Slemming kom tilfældigt forbi Festivalen med sin søn og ville se, hvad det var. Til det siger Finn Slemming, at ”arrangementet var fint, men der manglede lidt hygge.”

Manglen på information er også tydelig, hvis man tager et kig på siden Facebook Kolding, en side for interessante events og tiltag i Kolding og omegn. Finn Slemming lavede nemlig et opslag, da han selv stod til festivalen og undrede sig over det sparsomme fremmøde. Svarene, der går igen er ”hvad er det?” og ”Jeg vidste ikke, at det var der”, giver et tydeligt billede af, hvor dårligt informerede borgerne var.

”Den sædvanlige pr-maskine har muligvis ikke været oppe at køre som den skulle dels grundet corona og meget stramme tidshorisonter i forhold til planlægningen.”

Martin Røen Hansen:

Når MusikKolding, der er finansieret af Kolding Kommune, har budgetteret med 240.000 kroner, burde borgerne vide at arrangementet finder sted, men dette er tydeligvis slået fejl i denne omgang. Til det siger Martin Røen Hansen:

 ”Den sædvanlige pr-maskine har muligvis ikke været oppe at køre som den skulle dels grundet corona og meget stramme tidshorisonter i forhold til planlægningen.”

Kulturchefen i Kolding Lisbet Lambert har dog en anden tolkning af, hvorfor der ikke kom flere mennesker.

” Vi ser desværre, at de ting vi kunne forudsige før, ikke længere er mulige at forudse. Vi kan derfor efter corona ikke længere regne med den deltageraktivitet, vi før har set. Det er noget, jeg tror, vi skal forvente fortsætter i et stykke tid nu og fremover.”

Om Stella Polaris vender tilbage til Kolding i 2022 er endnu ikke besluttet, men Martin Røen Hansen mener ikke, at det er udelukket.