Coronapenge giver Kolding Gymnasium mere spillerum til sociale aktiviteter for eleverne

En række danske gymnasier, herunder Kolding Gymnasium, har modtaget midler til at få trivslen øget igen på bagkant af corona.

Af Kamille Agerley Rørsgaard

Eleverne på Kolding Gymnasium har fået mulighed for flere dags ekskursioner, lektiecafeer og undervisningstimer.

I februar modtog Danske Gymnasier nemlig 600 millioner kroner fra Folketinget, for at indhente det faglige efterslæb og forstærke trivslen efter corona nedlukningerne. 

Sune Hother Pedersen, rektor på Kolding Gymnasium siger, at Kolding Gymnasium har sat pris på, at midlerne er fordelt på både faglige og sociale aktiviteter.

“Vi oplevede i foråret, og gør det stadig, at der er et vist fagligt efterslæb, men der er i høj grad også er et trivsels efterslæb ovenpå nedlukningen.” 

Midlerne har betydet, at Kolding Gymnasium i foråret kunne sætte ind med flere timer i eksamensfagene, og flere lektiecafeer er blevet stablet på benene, da eleverne efter anden nedlukning kom tilbage i skole på deltid.

Trivselsmæssigt har Kolding Gymnasium nu haft flere midler til dags ekskursioner i skoletiden. Blandingen af det faglige og det sociale, mener Sune Hother Pedersen, kan gavne elevernes trivsel 

“Vi synes det har fungeret godt, at eleverne kommer ud og oplever et museum eller en virksomhed, men også blot det at sidde i en bus ved siden af sine kammerater og tale med dem igen har været vigtigt.”

Derudover har skolen givet eleverne mulighed for at komme med konkrete forslag til sociale ting som hvis de f.eks. vil ud og bowle, siger Sune Hother Pedersen. 

Oprindeligt skulle midlerne være brugt inden 1. juli 2021, men blev i juni rykket til december, bl.a. fordi mange af gymnasierne ikke kunne nå at bruge dem inden fristen udløb. Sune Hother Pedersen fortæller at Kolding Gymnasium ikke har brugt alle midlerne. Skolen vil forsat bruge midlerne til at mindske det faglige efterslæb og styrke trivslen.

Rektor benægter utilfredshed fra studerende

Efter coronanedlukningerne er skolerne nu tilbage til normal. Alligevel har man på den videregående uddannelse IBA, International Business Academy, stadig 15% onlineundervisning. Leder, undervisere og studerende er uenige om, hvad det skyldes.

Af Morten Hviid Jensen

Efter knap to år med restriktioner rundt om på skolerne i landet, blev der i en genåbningsaftale fra regeringen igen åbnet for videregående uddannelser. Alligevel møder studerende på IBA 85% af tiden.

Der hersker dog tvivl blandt undervisere og studerende om, hvad det skyldes, at man fortsat skal have undervisning hjemmefra.

Det har rektor på IBA, Niels Egelund, ifølge ham selv en logisk forklaring på.

”Det er ikke på grund af nogen mangelsituation. Det er en bevidst strategi, hvor man prøver at gøre den pædagogiske tilgang, man har til undervisningen så optimal som muligt.”

Niels Egelund fortæller videre, at coronaerfaringerne har været med til at udvikle både de studerende og underviserne i hjemmeundersvisningen. ”De er faktisk blevet bedre til det. Lærerne er blevet bedre til at se mulighederne og udnytte redskaberne i det. Jeg tror også, at de studerende kan se, at det på visse områder er lige så godt,” siger Niels Egelund.

Utilfredshed fra studerende

Spørger man de utilfredse studerende, så er der en helt klar og simpel grund til problemet. Den Kolde Avis har snakket med en af de studerende, som fortæller, at det skyldes pladsmangel. Den studerende holdes her anonym, men på redaktionen kender vi til den studerendes identitet

”Siden vi havde studiestart mandag den 16. august, har jeg fået at vide tre gange af tre forskellige undervisere, at vi skal have noget undervisning hjemme på grund af pladsmangel. Nogle af dem forsøgte endda at booke os ind i et lokale, men fik at vide, at de kunne ikke lade sig gøre, da der ikke var lokaler til rådighed.”

Videre fortæller den studerende, at man er blevet gjort opmærksom på muligheden for hjemmeundervisning, når det fagligt giver mening.

”Underviserne introducerede os i starten for, at vi i nogle tilfælde skulle undervises hjemmefra i de fag og timer, hvor det gav mening. De sagde dog samtidig, at det for dem ikke altid gav mening, og at de sjældent kunne lave det om, da der ikke var lokaler til rådighed.”

Rektor benægter

Åbn billede
Rektor på IBA Niels Egelund
Foto: Anne Kring

Selvom de studerende og tre undervisere er enige om, at hjemmeundervisningen oftest skyldes pladsmangel, er rektor Niels Egelund dybt uenig.

I løbet af Den Kolde Avis’ undersøgelse af sagen blev vi igen kontaktet af Niels Egelund, der ikke var helt tilfreds med fremgangsmåden.

Ved oplysningen omkring at nogle undervisere på skolen havde fortalt deres studerende, at der var pladsmangel på lokaler, gav Niels Egelund en kort kommentar: ”Jeg ved ikke, hvad underviserne siger.”

Den sidste bemærkning vi på Den Kolde Avis fik fra Niels Egelund, lød således.

”Igen, så ved jeg nok bedre end de fleste, om der er pladsmangel, eller om der ikke er pladsmangel. Og vi mangler ikke plads. Det har ikke noget med plads at gøre.”