Daginstitutioner med fokus på musik, dans eller natur skaber glæde

Børnehusene, som har fokus på konkrete emner som idræt eller musik, mærker glæden fra forældrene og børnene.

Af Clara Hughes

Kolding Kommune indførte for halvandet år siden, at tre nye daginstitutioner skulle blive til profildaginstitutioner med håbet om, at flere forældre vælger institutioner tæt på udsatte boligområder. Det er noget, der vækker stor begejstring hos forældrene.

Daginstitutionen Nordstjernen har fået fokus på musik, imens Bøgebladet er blevet til en Naturdaginstitution.   Pædagogerne mærker nu stor glæde fra forældre, der har børn i institutionerne.

“Forældrene vælger det aktivt, og de kører gerne et stykke vej for at få deres børn i disse institutioner,” fortæller den daglige leder for Nordstjernen, Anita Kristiansen.

Nordstjernen er nemlig en af de institutioner, der har fået flere midler til at blive en musikinstitution. Nu får børnene professionel undervisning fra Musikskolen, og det er dermed en del af dagtilbuddet. Ligeledes får børnehavebørnene undervisning i ballet af en professionel balletunderviser.

“Vi mærker tydeligt, at musikken skaber glæde, fællesskab og samhørighed,” uddyber Anita Kristiansen.

Naturinstitutionen Bøgebladet er også en af de institutioner, der kan mærke forskel efter at være blevet en profil-børnehave. De har fået omtrent fem børn, hvis forældre har valgt netop dem, fordi de fokuserer på naturen, men også de forældre, der havde børn i institutionen i forvejen, bemærker det.

Bemærk: Dette er ikke Nordstjernen eller Bøgebladets daginstitution. Foto: Ritzau

“Vi har kun fået positive tilbagemeldinger fra de forældre, der havde børn her inden vi blev en naturinstitution,” forklarer den daglige leder for Bøgebladet, Rita Majland Graversen.

Bøgebladet har i mange år haft bus til rådighed til at komme på ture, men efter de er blevet et naturbørnehus, har de bussen til rådighed i hele tre ud af fire uger. Ligeledes har kommunen købt en kolonihave tæt ved Marielundskoven, så institutionen kan gøre brug af både haven og skoven.

“Vi går mere ud, end vi har gjort før,” forklarer Rita Majland Graversen.

Børnene er ude både formiddage og eftermiddage, og børnehuset har fået en udendørs masseovn og opvarmede bænke.

Personalegruppen på Bøgebladet har alle fået en efteruddannelse, så de er blevet udelivscertificeret, med særlig viden om natur, sanser, læring og udendørsmiljøer i børnehøjde. Få pædagoger er endda blevet udelivsvejledere.

I Nordstjernens institution er det mere de fysiske rammer, der har ændret sig, så de kan skabe det musikunivers, de gerne vil tilbyde børnene.

“Musikken skaber så meget positiv energi, både til børnene og de voksne. Det er en kæmpe gave, at vi har fået musik ind i huset,” afslutter Nordstjernens leder, Anita Kristiansen.

Ud af 53 daginstitutioner i Kolding Kommune er syv af dem profilinstutitioner med fokus på særlige emner.

Folkeskolerne i Kolding Kommune er de billigste i Danmark, men præsterer som de bedste

Kolding Kommune bruger færrest penge på folkeskolen, men formår alligevel at være blandt de bedste, når man ser på nøgletal som karakterer og elevernes trivsel.

Af Jacob Benjamin Valeur

Kolding Kommune har de laveste udgifter til folkeskolen per elev ud af de 98 kommuner, hvilket fremgår af tal fra Danmarks Statistik. Det betyder konkret, at Kolding Kommune bruger 56.000 kroner per elev sammenlignet med et landsgennemsnit på 74.000 kroner per elev.

Kilde: Danmarks Statistik

På trods af denne forskel er folkeskolerne i Kolding blandt de bedste, når man ser på nøgletal som elevfravær, kompetencedækning, trivsel og særligt karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangseksamen. I den sammenhæng placerer Kolding kommune sig i toppen med et karaktersnit på 7,6, hvor landsgennemsnittet befinder sig på 7,4 for skoleåret 2019/2020, viser tal fra børne- og undervisningsministeriet.

Fysiske rammer og frie tøjler

Medlem af børne- og uddannelsesudvalget, Ole Rosengreen Martensen fra Venstre er personligt ikke i tvivl om, hvordan folkeskolerne i Kolding har opnået deres gode resultater for pengene:

”Økonomi er én ting, men vi har nogle rigtig dygtige skoleledere rundt omkring, som formår at løfte i flok og spare. Og forældrebestyrelser, der er aktive, som får tingene til at gå op i en højere enhed”, fortæller byrådsmedlem Ole Martensen.

Når det kommer til fremtidens folkeskole i Kolding, baseret på den nuværende budgettering, udtrykker Ole Martensen også tilfredshed med tingenes tilstand:

”Som udgangspunkt ser det rigtig godt ud. Vi har lavet en række indsatser ift. at forbedre de fysiske rammer på skolerne. Det er noget, der hele tiden kræver, at det er tidssvarende. Et godt læringsmiljø er også mange gange et spørgsmål om de omgivelser man sidder i”, beretter han.

Kommunalvalg står for døren

Med hensyn til besparelserne på folkeskoleområdet i Kolding Kommune, er det op til de næste, hvis der skal ændringer, lyder det fra Ole Martensen:

”Vi har en høj trivsel, vi har et højt karaktergennemsnit ift. landsgennemsnit og det er jo det man kan forholde sig til i dag. Man kan sige, at nu går vi ind i en ny valgperiode og der kommer et nyt byråd per 1. januar, og så er det jo op til nye og vurdere ’er det godt nok, det vi gør?’”, afslutter han.

Tirsdag den 16. november afholdes der kommunalvalg i Kolding og resten af Danmark.

Kolding Kommune er den dyreste i trekantsområdet: Priserne for daginstitutionerne udfordrer drømmen om flere unge forældre

Tallene fra de tre kommuner taler sit tydelige sprog. Kolding Kommune overhaler både Vejle og Fredericia, når det kommer til taksterne for børnepasning, selvom målet er at få flere småbørnsfamilier til byen.

Af Morten Hviid Jensen

Hvis man som nybagte forældre vil flytte til trekantsområdet, kan prisen på dagpleje- og vuggestuepladser måske få betydning for valget af kommune. Tallene viser nemlig, at Kolding Kommune kan være op til 600 kr. dyrere end de to nabokommuner, når det drejer sig om at få passet sit barn.

Prisforskellen på en plads i dagplejen, vuggestuen eller børnehaven er stor i trekantområdet. Det er klart, at Kolding Kommune er dyrere end Vejle og Fredericia på alle tre områder.

Takster for første barn i institution i trekantsområdet

Dagpleje Vuggestue Børnehave

Kolding 3.264 kr. 3.818 kr. 2.033 kr

Vejle 2.810 kr. 3.430 kr. 1.950 kr.

Fredericia 2.850 kr. 3.180 kr. 1.925 kr

Kilde: Kolding Kommune, Vejle Kommune, Fredericia Kommune

I en artikel fra JydskeVestkysten udtaler Koldings borgmester, Jørn Pedersen, at et af hovedmålene for Kolding Kommune er at lokke familier i alderen 20-29 år til byen. Noget der kan blive et problem, når de to nabokommuner i trekantsområdet tilbyder billigere pasningsordninger.

Priserne er til borgernes fordel

Spørger man formand for Børne- og Uddannelsesudvalget i Kolding Kommune, Kristina Jørgensen fra Dansk Folkeparti, er der god grund til, at priserne i kommunen er dyrere end de andre.

”Det skyldes, at vi har en høj normering. Vi bruger rigtig mange lønkroner, der giver mange ansatte. Derudover skyldes det, at vores ansatte kontinuerligt bliver efteruddannet. Det giver høj kvalitet, men koster desværre også.”

Kristina Jørgensen erkender samtidig, at hvis man kigger på prisen isoleret, så er det klart, at det måske ikke er så attraktivt at bosætte sig i Kolding frem for Vejle eller Fredericia. Alligevel mener hun, at den gode historie om Kolding Kommunes dagsudbudsområde ofte ikke bliver fortalt.

”Det er faktisk således, at Kolding Kommune i en årrække har været en del af et forskningsprojekt ved Aarhus Universitet sammen med andre kommuner. Her kan vi se, at vi har den højeste kvalitet på området. Det tænker jeg, er et væsentligt parameter at kende til, når man taler om pris og attraktivitet,” siger Kristina Jørgensen.