Mangel på smedelærlinge og smede i Kolding Kommune: ”De hænger ikke på træerne”

Smedelærlinge og faglærte smede er i høj kurs i Kolding Kommune, hvor både erhvervsskolen Hansenberg og flere produktionsvirksomheder i Kolding oplever enorm efterspørgsel på arbejdskraft.

Erhvervsuddannelserne er kommet på den politiske dagsorden.  Kilde: Hansenberg Erhvervsskoles hjemmeside.

Af Jacob Benjamin Valeur

Mette Frederiksen og den danske regering har i den seneste uge varslet et opgør med ’uddannelsessnobberi’. De har i den sammenhæng placeret erhvervsuddannelserne som absolut førsteprioritet i deres uddannelsespolitiske dagsorden.

Og netop behovet for at flere unge vælger en erhvervsuddannelse, er noget, de oplever hos erhvervsskolen Hansenberg i Kolding. De mærker, hvordan virksomhederne i Kolding efterspørger flere smedelærlinge fra deres hånd. Det fortæller Morten Kaj Hansen, direktør for Hansenberg:

”Manglen er der bare. Det er vildt problematisk, at der er virksomheder og hele brancher, der står og råber og skriger på arbejdskraft”.

Det er en situation, de arbejder på at forbedre på erhvervsskolen og ikke mindst informere om:

”Der er et manglende kendskab til, hvad jobbet går ud på. Hvis der var flere, der fik øjnene op for det, tror jeg også interessen var vakt, fordi der er en myriade af forskellige facetter i det”, beretter Morten Kaj Hansen.

Trekantsområdet mangler i høj grad arbejdskraft fra smedehåndværket


En af de mange produktionsvirksomheder, som Hansenberg leverer lærlinge til i trekantsområdet, er Anker Stålindustri:

”Vi har én lærling og ham var det ikke noget problem at få fat i, men hvis man skulle have flere lærlinge, er der ikke ligefrem det store udvalg”, fortæller Flemming Poulsen, direktør for Anker Stålindustri og fortsætter:

”De hænger jo ikke på træerne og det gør almindeligt faglærte smede heller ikke”, siger han.

Hos en anden produktionsvirksomhed i Kolding, Sigma Process Engineering, er det ikke gået lige så heldigt. De er nemlig ikke lykkedes med at få nye lærlinge, selvom manglen på arbejdskraft er der:

”Du kan ikke opdrive en smed i dag. Trekanstområdet er særligt slemt, og jeg har ledt efter én i kun gud ved, hvor lang tid. Der er det så, at man lader en lærling tage lidt over, men det kan man heller ikke, fordi lærlinge kan man heller ikke få”, beretter direktør for Sigma Process Engineering, Charlotte Pedersen.

Rollemodeller er vejen frem

Tilbage på Hansenberg erhvervsskole forsøger de på at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse, hvilket også er en problemstilling resten af Danmark står overfor.

I 2030 kommer Danmark til at mangle 100.000 faglærte arbejdere, viser en prognose fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Og på Hansenberg håber de på, at flere rollemodeller kan gøre forskellen, så de unge foretrækker en erhvervsuddannelse:

”Man arbejder meget med rollemodeller, hvor man skal have både virksomhederne, men også rollemodeller, ud i grundskolen og vise, hvad det her det kan”, oplyser Morten Kaj Hansen og uddyber med et nyt initiativ fra Business Kolding:

”De har lavet en praktikpladsportal. Og det er for at guide forældrene og eleverne i, hvad det er for nogle virksomheder, de unge må ringe til og komme ud i erhvervspraktik på. Så det er også en måde at brande, så virksomhederne kommer op på hesten ift. at åbne dørene for, hvad det er de kan.”

Hjælp til selvhjælp: Ledige borgere er selv med til at sætte dagsordenen

Ledige borgere skal være med til at gøre beskæftigelse mere attraktivt for sig selv. Dette kan føre til langsigtede millionbesparelser for kommunen.

Af Nicklas Roed

Kolding Kommune har indgået en økonomiaftale med Den Sociale Kapitalfond, der skal kunne forbedre beskæftigelsesindsatsen hos borgere, der har udfordringer med ledighed. Den primære målgruppe består af borgere i udsatte boligområder og borgere i længerevarende ledighed.

Under udvikling af projektet, inviteres borgere i målgruppen til at deltage, for at kunne give indsigt i borgerens situation. Dette skal sikre muligheden for, at borgerne kan komme med forslag til beskæftigelsesproceduren og hermed øge effektiviteten af indsatsen.

Benny Dall, byrådsmedlem i Kolding (EL) og medlem af Arbejdsmarkedsudvalget, er tilfreds med den nye fremgangsmåde: ”Borgerne ved bedre selv, hvad de har brug for, fremfor standardprocedurerne vi har benyttet førhen. Derfor stiller vi spørgsmålet: ’Hvilke ressourcer skal du bruge? Hvad kan inspirere dig? Hvad udfordrer dig?’”

Projektet håber på en succesrate på 22 ud af 70 borgere der deltager. Succes defineres ved at borgeren kommer i enten heltids- eller deltidsbeskæftigelse. Det vurderes dog også, at de resterende deltagere, der ikke kommer i beskæftigelse, alligevel kommer et skridt tættere på arbejdsmarkedet, ved at deltage i indsatsen om at få folk i beskæftigelse. Dette kan resultere i årlige besparelser på over 2 mio. kr.

Tabel 1 – Den forventede, årlige besparelse med succesrate på 30 procent kan spare kommunen 2 mio. kr. om året.
 Kilde: Kolding Kommune

Der er blevet udarbejdet en betalingsmodel, der skal sikre at kapitalfonden modtager tilbagebetaling på sit lån til Kolding Kommune. Hvis projektet går bedre end forventet, opnår kommunen den fulde gevinst, da borgerne i målgruppen erstatter deres indkomst fra offentlige ydelser til at kunne forsørge sig selv ved arbejde.

Spritny uddannelse åbnet i Kolding

Den nye uddannelse it-arkitektur skal være med til at sikre kvalificerede it-folk i fremtiden, og den har fået plads i Kolding. 

Den nyoprettede uddannelse it-arkitektur. Foto: Maria Tuxen Hedegaard 

Af Lukas Nørgaard Bødiker

I går slog Erhvervsakademi Kolding, IBA, for første gang dørene op til deres nyeste uddannelse, it-arkitektur. Formålet er at lære de studerende at udvikle strategiske, digitale løsninger, der er efterspurgte samtidig med, de får en god forretningsforståelse. Det er en længe ventet gren af det it-tekniske felt, hvis man spørger uddannelseschef på IBA, Per Toft.

”Det, andre tekniske uddannelser mangler i dag, er forretningsvinklen, så de unge mennesker, der kan alt det tekniske, kan forstå, hvordan it-systemer påvirker forretning,” siger Per Toft.  

Hvorfor i Kolding

Grunden til, at IBA har været interesseret i at åbne uddannelsen her, er, at netop Kolding har en masse it-virksomheder, der vil kunne få gavn af den nye uddannelse. IBA har sammen med IT Kolding haft flere it-virksomheder inde over udviklingen af uddannelsen for at finde ud af, hvordan de studerende bliver interessante for virksomhederne.  

”Vi har også haft Kolding vinklen på, og jeg kan sige, at alle de virksomheder vi har snakket med, er ellevilde. Det er enormt vigtigt, at vi også har virksomhedernes opbakning. Vi har spurgt: Er det rigtigt, at I har det her behov, og har de enstemmigt svaret: ’ja, det har vi,’” siger uddannelseschef Per Toft.    

For IBA har det været vigtig med et godt kendskab til branchen, inden de kunne slå dørene op for de 15 nye studerende. De har i nogle år kæmpet for at få flere it-uddannelser til Kolding, fordi der er mangel på konstruktionskompetencer.  

”Det er de hardcore it-kompetencer krydret med forretningsviden, som virksomhederne har skreget på i flere år,” fortæller Per Toft. 

Vi asfalterer, mens vi kører  

Det er væsentligt for de studerende, at de kan mærke, der er efterspørgsel på dem i branchen. Sådan har den nye studerende 26-årige Astrid Marie Tang Graversen det også. Hun er til dagligt bosat i Middelfart men pendler til Kolding og vil gerne tage sin praktik i der.    

”Det er faktisk også en af grundene til, at jeg har valgt den uddannelse. Fordi IBA har været ude og undersøge og spørge virksomhederne, hvad har I brug for, hvad vil i gerne have. Så der er nogen, der allerede har været ude og lave fodarbejdet,” siger Astrid Marie Tang Graversen.  

En anden vigtig ting for Astrid Marie Tang Graversen er at få lov til at være med til at forme den nye uddannelse. Hun har indtil nu kun mødt undervisere, der er interesseret i at indrette studiet, så det bliver interessant og giver mening for de studerende.

”Man kan godt fornemme, at det er en ny uddannelse. Vi asfalterer, mens vi kører. Men jeg synes kun, det er til det gode,” siger Astrid Marie Tang Graversen.  

Mangel på it-folk i fremtiden  

En undersøgelse udarbejdet af IRIS Group og HBS Economics viser, at der i 2030 vil mangle 22.000 kvalificerede it-folk i Danmark. Så der er høj jobsikkerhed indenfor faget, vurderer uddannelseschefen på IBA, Per Toft. 

”Vi er stolte af, at vi har så mange store virksomheder, som vi allerede før den første studerende er gået ind ad døren, har et samarbejde med i forvejen. Så der er meget stor sandsynlighed for, at du har et job direkte når du kommer ud herfra,” siger Per Toft.  

Astrid Marie Tang Graversen første dag i skole. Foto: Maria Tuxen Hedegaard 

Kolding Teaterforening er fortrøstningsfulde for den kommende sæson på trods af fald i teatergængere i Danmark.

Selvom der er sket en nedgang i besøgstallet hos danske teatre og danskerne vil bruge færre penge på kultur, har Kolding Teaterforening alligevel 23 forestillinger på programmet den kommende sæson. Foreningen forventer på trods af det ingen ned nedgang i salgstallene.

Åbn billede

Af Naja Kristensen

Efter godt og vel 1,5 år med et coronaramt samfund og et haltende kulturliv, hvor især de danske teatre længe har måttet lide under restriktioner og tilskuer-begrænsninger, præsenterede Koldings Teaterforening i denne måned 23 kommende forestillinger.

Forestillinger der bl.a. indeholder prominente skuespillernavne som Kurt Ravn, Waage Sandø, Peter Schrøder og Camilla Bendix. Satsningen fra Kolding teaterforening sker på trods af en faldende publikumstilgang i branchen og det faktum, at færre danskere vil bruge penge på kulturaktiviteter. Det viser ”Kulturbarometeret”, der er en måling af borgernes kulturforbrug, foretaget af Applaus for Kulturministeriet.

Optimisme hos bestyrelsesformanden

Formanden for Teaterforeningen i Kolding, Thomas Vilrich, ser dog ikke nogen faresignaler eller en kommende nedgang i foreningen. På nuværende tidspunkt har foreningen allerede solgt flere billetter sammenlignet med tidligere.

”Det går rigtig godt med vores abonnenter, der har købt flere billetter en tidligere. Jeg kan selvfølgelig aldrig spå om, hvordan løssalget kommer til at gå, men jeg frygter bestemt ikke for en nedgang i salgstallene”, siger Thomas Vilrich.  

Heller ikke i det omkringværende teatermiljø har Thomas Vilrich en opfattelse af, at det generelle besøgstal i branchen vil blive påvirket af Kulturmålingen.

”Vi har et indtryk af, at folk har savnet de aflyste forestillinger, og at de nu hungrer efter at komme ud. Så det er bestemt ikke min oplevelse, at salget er gået ned. Tværtimod faktisk.”, forklarer han

En vigtig del af kommunens kulturliv

Hos Kolding Kommunes kulturudvalg vægtes teatermiljøet højt og er en vigtig del af det kulturelle byliv, der skal være med til at danne rammerne om et attraktivt Kolding.

Merete Due Paarup (B) fra kulturudvalget kan godt se faresignalerne og den negative effekt, som undersøgelsen peger på, men håber alligevel, at det store udvalg af forestillinger, vil være med til at trække nye ansigter i teatret.

 ”Det bliver interessant at se, hvordan de nye forestillinger bliver fulgt op, og så må vi efterfølgende kigge på om der skal mere eller mindre på banen rent økonomisk, men jeg håber først og fremmest, at de nye tiltag vil få flere ud af huset og trække nye ned i teatrene.”, fortæller Merete Due Paarup fra kulturudvalget.

Fakta:

  • Danmarksstatistik viser en negativ udvikling i teatertilskuertallet, der i 2019/2020 sæson er faldet med ca. 900.000 færre tilskuere, svarende til et fald på 32 pct. sammenlignet med 2018/2019 sæsonen. Tallene fra Danmarks statistik viser en ærgerlig nedgang i tallene, hvor kun ét af de fire kvartaler har været påvirket af coronakrisen og dens omkostninger.
  • En måling af kulturbarometeret, der er en måling af borgernes kulturforbrug, foretaget af Applaus for Kulturministeriet, viser, at danskerne vil bruge færre penge på kultur den kommende tid

Fest uden tilladelse skyld i ødelæggelse af plantebæltet i Kolding gågade

Et blomsterbed i Kolding Kommunes plantebælte på gågaden i Kolding blev lørdag den 14. august trampet ned af gæsterne til tattooforretnings private fest. En fest, der blev holdt uden tilladelse.

Af Anne Falkenberg

Staudebedet er blevet trampet godt ned foran Nordic Art tattoo. Foto: Anne Falkenberg

Nordic Art tattoo, der ligger på gågaden i Kolding, inviterede lørdag den 14. august til ”SUMMERBASH – 8 års jubilæum” med fri øl, DJ’s og tatoveringer uden tidsbestilling. Under festlighederne blev kommunens blomsterbed, et staudebed, trampet ned foran forretningen, og nu viser det sig, at festen blev holdt uden kommunens tilladelse.

Mere end 1100 personer havde vist interesse for begivenheden på Facebook. Nordic Art tattoo skrev i beskrivelsen, ”Vi glæder os, til at se jer, hvor vi igen indtager hele Søndergade, med musik og masser af hygge!”. De havde dog ikke fået søgt om tilladelse til at holde det på Søndergade.

Hvis man gerne vil holde et arrangement på offentlige arealer, skal der søges tilladelse hos kommunen. Kulturafdelingen ved Kolding Kommune, har oplyst, at Nordic Art tattoo ikke havde gjort dette.

Det overrasker Kenneth Andersen, der er ejer af Nordic Art tattoo. Han troede, at han havde alle tilladelser i orden, og kan dokumentere en tilladelse til udskænkning af alkohol fra politiet.

I forhold til den manglende tilladelse fra kommunen, erkender han dog, at han mangler den endelige tilladelse. Kenneth Andersen skriver i en besked:

”Jeg tror desværre ikke, vi har fået tilladelsen på skrift denne gang. Så andet end mundtligt, har jeg ikke noget konkret på det.”

Staudebedets fremtid

Grundet den manglende ansøgning om tilladelse vidste Kolding Kommune ikke, at festen var blevet afholdt. Ikke før de fik støjklager og klager over det ødelagte staudebed.

Vej- og Park afdelingen hos Kolding Kommune har været i kontakt med Kenneth Andersen og aftalt, at han skal betale omkostningerne for et nyt staudebed. I øjeblikket er der en anlægsgartner på sagen for at vurdere, hvad de nye stauder vil koste.

Kenneth slutter sin besked af med at skrive:

”Vi glæder os til næste år, hvor der vil komme en ny sommerfest. Og der vil vi selvfølgelig sørge for, at der ikke bliver ødelagt flere blomsterbed. Og vi vil selvfølgelig få helt styr på tilladelsen fra kommunen.”

Søndergade Syd i Kolding fik i december sidste år anlagt plantebæltet som en del af byrådets mål om at gøre midtbyen attraktiv at besøge. Foto: Anne Falkenberg

Antallet af indbrud i Kolding Kommune falder mere end i resten af landet

Kolding kommune har nedbragt antallet af indbrud og tyverier med 70% siden 2007. Kommunen forklarer tendensen med øget oplysning og godt SSP-arbejde.

Af Freya Engbjerg Pedersen

Ifølge tal fra bolig- og indenrigsministeriet er antallet af anmeldte indbrud og tyverier i Kolding Kommune faldet med 70 procent siden 2007. På landsplan er det kun faldet med 55 procent, men hvad gør Kolding bedre end resten af Danmark?

Spørger man embedsmand Kim Hansen, der er ansat i socialforvaltningen i Kolding Kommune, er der ikke en entydig forklaring på kommunens succes. Han tilskriver succesen til de mange kvarterer, der benytter sig af nabohjælpsordningen og initiativet Bo Trygt, der organiseres af Trygfonden og en række andre interesseorganisationer.

Bo Trygt har i samarbejde med kommunen holdt en række møder i Kolding, der oplyste om indbrud, viste hvor let et vindue kan brækkes op, og hvilke tiltag man som borger selv kan tage for at mindske risikoen.

”Det har været en opfordring til folk, om hvordan de sikrer sig, men også om hvordan de hjælper hinanden i forhold til nabohjælp,” siger Kim Hansen.

En forklaring på faldet i tyveri og butikstyveri i kommunen kan ligge hos SSP-vejlederne i Kolding Kommune. SSP er samarbejdet mellem skole, sociale myndigheder og politiet og har til opgave at forebygge alle typer kriminalitet blandt unge. Dog begår unge sjældent indbrud men er til gengæld at finde i statistikken for butikstyverier.

Leder af ungekontakten hos SSP i Kolding Kommune, Maren Hornbech, fortæller, at medarbejdere på gadeplan har haft stor effekt på at finde unge, inden de begår kriminalitet. Også forældreinddragelse har vist sig at være utrolig effektivt. Her husker Maren Hornbech en episode som særlig succesfuld:

”Vi havde på et tidspunkt et problem omkring skaterbanen inde i Kolding by. Her samledes mange unge, der ikke skatede, og der blev taget stoffer, drukket, larmet og begået butikstyverier i Føtex. Derfor holdt vi et stormøde, hvor vi inviterede forældrene. Det hjalp helt vildt.”

Den gennerelle indsats mod kriminalitet kan også ses i tallene for indbrud og tyveri i Kolding Kommune, men Maren Hornbech, vil ikke alene tage æren for det.

”Det er svært at sige, hvor meget vi konkret gør, men vi gør, hvad vi kan.”

En af grundene til, at SSP lykkes så godt med forebyggelsen af kriminalitet, er den gensidige respekt mellem unge og vejledere.

”Vi bliver mødt med respekt når vi kommer ud. Som jeg oplever det, er det kun en ud af 1000, der ikke respekterer os, for vi respekterer jo også de unge,” siger Maren Hornbech.

Fakta boks – Hvad kan du selv gøre for at forhindre indbrud?

Installer en alarm

  • Tal fra verisure viser, at en sikkerhedsalarm nedbringer risikoen for indbrud med 73%

Fjern frit tilgængelige haveredskaber

  • Haveredskaber kan hjælpe en indbrudstyv til at komme ind i dit hjem, så læg derfor riven ind i skuret, og lås af med en stor hængelås

Vær med i Nabohjælp

  • Tal fra det Kriminalpræventive Råd viser, at 2 ud af tre tyve er blevet afbrudt af naboer

Kilder: Verisure.dk, Botrygt.dk, det Kriminalpræventive Råd