Klimaudvalget planter frøene for et klimavenligt gymnasium

Handelsgymnasiet IBC Kolding har oprettet et elevstyret klimaudvalg, der har frie tøjler til at gøre, hvad der skal gøres for at kunne gøre skolen mere klimavenlig.

Klimaudvalget skal plante blomsterbede, sådan insekterne kan få et sted at bo. Kilde: Nikolai Tange Kristensen/IBC

Af Nicklas Roed

IBC Kolding har oprettet et klimaudvalg, der er styret af eleverne. Det vil sige, at eleverne får lov til selv at tage initiativer, der skal gøre handelsgymnasiet mere klimavenligt.

Initiativet udspringer fra, at gymnasiet i 2020 blev til en såkaldt verdensmålsskole, der arbejder med bæredygtig udvikling. ”Vi arbejder med verdensmålene, hvor klima indgår. Vi fokuserer også på social lighed, miljø, forbrug og energi, som jo alt sammen spiller sammen med klimaet på en eller anden måde”, forklarer Jens Gamauf Madsen, administrerende direktør for IBC.

Kollektiv kamp med gymnasiet som opbakning

Amalie Paprika Stensgaard, elev i klassen 3.H og medlem af miljøudvalget, synes, at kampen for klimaet kan virke overvældende, hvis man selv skal tage stilling til den:

”Alt det med klimaet, det kan føles meget uoverskueligt. Man kan føle sig meget lille, for man kan ikke alene gøre en forskel,” fortæller hun.

Derfor motiverer det hende, at hun har mulighed for at bidrage til en grønnere skole, i fællesskab med udvalget:

”Det, at man kan få mulighed for at gøre en forskel på et større plan, det er meget fedt, for så føler man sig ikke så hjælpeløs. Når man har et helt gymnasium bag sig, føles kampen lidt nemmere,” siger Amalie Paprika Stensgaard

Jens Gamauf Madsen deler samme overbevisning. IBC har den holdning til klima, at det er en fælles sag:

”Vi skal alle sammen leve med det og i det. Det har i mange år været en kendt sag, at vi som mennesker påvirker klimaet i en retning, som vil få store negative konsekvenser, hvis ikke vi gør noget andet,” siger Jens Gamauf Madsen.

Ud med plastikbestik, ind med blomsterbede

Amalie Paprika Stensgaard har været med til at plante blomsterbede hos de mange grønne områder på IBC:

”Insekterne har ingen steder at bo, når græsplænen er nyklippet. Derfor har vi plantet blomsterbede, som vi lader gro vildt, sådan at de har et sted at være”, nævner hun om projektet ’Vild med vilje’, der er ét af klimaudvalgets initiativer,” siger Amalie Paprika Stensgaard

Udvalget har også formået at skifte plastikbestikket i kantinen ud med bambusbestik, der skal mindske forbruget af plastik, som er skadeligt for miljøet, når det bliver afbrændt. Men det er ikke alle, der har været positive overfor dette tiltag:

”Tiltaget var en sejr for miljøet, men nogle synes, at det er vildt irriterende at bruge bambusbestik,” tilføjer hun.

Nutidens unge klimakæmpere er fremtidens løsning

Jens Gamauf Madsen mener, at skolen og udvalget bør fremme elevernes forståelse af klimabelastning, da de kan gøre en forskel i fremtiden:

”Den største indflydelse vi har på klimaet som skole, er den indflydelse, vores elever og kursister har. De kommer alle sammen ud i en verden, hvor de sammen med andre kan bidrage til, at vores valg bliver klogere og bedre,” siger Jens Gamauf Madsen

Jakob Ville (V), byrådsmedlem og formand for Teknik- og Klimaudvalget, er begejstret for unges interesse for at beskytte klimaet og beundrer udvalget, der er startet på eget initiativ: ”Vi har en stor gruppe unge mennesker, som er meget optaget af klimadagsordenen, hvilket er meget dejligt. Ved at initiativet starter hos eleverne, gør, at det får noget energi og drivkraft, fremfor at vi som politikere kræver, at skolerne skal oprette klimaudvalg,” siger Jakob Ville.

Munkensdam Gymnasium går til kamp mod tobakken

Initiativet Røgfri Skoletid skal forebygge rygestart på alle skoler omkring i landet, der optager elever under 18 år. Munkensdam Gymnasium i Kolding håndhæver restriktionerne, samtidig med at de vil hjælpe eleverne med at stoppe med at bruge tobak.

Af Nicklas Roed

I december 2019 forbød Folketinget brug af tobak i skoletiden på tværs af adskillige uddannelsesinstitutioner, der optager børn og unge under 18 år. Fra den 31. juli blev det til et lovkrav på alle gymnasiale uddannelser.

Munkensdam Gymnasium er ét af de gymnasier, der skal vænne sig til, at der ikke længere må benyttes tobaksprodukter i skoletiden – heller ikke udenfor skolens matrikel.

Eleverne har indtil videre taget pænt imod selve initiativet til trods for, at elever med vane for tobak skal tilpasse sig, at de ikke kan indtage tobak i skoletiden. Tobaksforbuddet gælder også til festlige arrangementer på skolen.

Foto: Emil Helms

”Vi går på to ben i den sammenhæng: de justeringer, der skal til i studie- og ordensreglerne med tilhørende påtale, mundtlige og skriftlige advarsler. Det vil sige den mere restriktive og sanktionerende vej”, fortæller Per Møller, rektor på Munkensdam Gymnasium om måden, som gymnasiet har valgt at håndhæve lovgivningen på.

”Den anden vej er et kampagne-setup med skolens elevråd og Kolding Kommune som bl.a. indbefatter et kursus om at stoppe med den dårlige vane. Studievejledningen vil også blive integreret i det her”, fortæller Per Møller om håndteringen af elever med allerede eksisterende tobaksvaner.

Med restriktionerne på tobaksbrug i skoletiden, er der interesse i at kunne få eleverne, der allerede er afhængige af tobak, til at stoppe igen. Det skal understøttes af fakta:

”Vi vil primært gå en vej, der går i retning af at oplyse om, at det er usundt, og at det påvirker din organisme”, forklarer Per Møller.

Ifølge studie- og ordensreglementet hos gymnasiet, er skoletiden defineret ved at være fra klokken 08:00-16:00. Disse regler gælder også på studieture og undervisning udenfor skolens område. Per Møller mener dog ikke, at man kan kontrollere, om eleverne tager ud for at indtage tobak i smug:

”Jeg har ikke nogen i gule veste, der løber op ad gader og stræder til at holde øje med, om eleverne overholder lovgivningen uden for skolens matrikel.”